ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Цим документом (надалі – Політика), Ви, діючи на підставі власного добровільного волевиявлення і попередньо ознайомившись з метою обробки персональних даних (далі – Суб’єкт), підтверджуєте, що надаєте ФОП Сальницькому Івану Володимировичу свої достовірні та актуальні персональні дані з метою використання сайту omgagency.me  (надалі – Сайт), і тим же уповноважуєте і надаєте свою добровільну, безумовну згоду на їх обробку та використання у відповідності до цієї Політики, а саме:

1.Обробку (тобто: збирання, накопичення, систематизацію, зберігання, уточнення, використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення) персональних даних без попередження (за виключенням первинної згоди, що надається вами в обов’язковому порядку, як обов’язкова умова доступу до сайту, інформації на сайті, товарам, послугам розміщеним на сайті тощо), включаючи їх передачу третім особам, у складі бази персональних даних, яка ведеться в інформаційній (автоматизованій) системі та картотеці в об’ємі, що не перевищує необхідний для належного користування сайтом, надання послуг, сервісу, з рекламно-маркетинговими цілями тощо.

1.1. Мета обробки персональних даних: ідентифікація Суб’єкта, укладення та виконання договорів (в т.ч. публічних) купівлі-продажу та/або про надання послуг та/або іншого характеру за домовленістю, надання сервісу, здійснення рекламно-маркетингової діяльності ФОП Сальницького І.В. та/або будь-якої іншої мети, яка не суперечить законодавству України, Європейського союзу, США тощо.

1.2. Власником та розпорядником бази персональних даних є: Фізична особа-підприємець Сальницький Іван Володимирович, зареєстрований відповідно до законодавства України, ідентифікаційний номер 3375716639, місцезнаходження: Україна, Київ, вул.Велика-Китаївська, 92/9 (далі – «Власник»).

1.3. Склад та обсяг (зміст) персональних даних, що обробляються у базі персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, контактна адреса електронної пошти, а також дані, які автоматично передаються Власнику, в тому числі IP-адреса, дані для сторонніх сервісів обробки та аналізу інформації (Google Analytics, Readymag, Facebook Custom Audiences (Facebook Pixel), поштові сервіси тощо, Власник не збирає дані файлів cookies*, інформація про браузер, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, адреси запитуваних сторінок та іншої подібної інформації, в об’ємі, що не перевищує необхідний для належного користування сайтом, надання послуг, сервісу, здійснення рекламно-маркетингової діяльності ФОП Сальницького І.В. і т.д у відповідності до мети обробки.

  1. Власник може використовувати інформацію про вас, ваші дії на сайті для різних цілей, в тому числі:

Погоджуючись з нашою політикою конфіденційності чи іншим чином надавши нам інформацію, ви даєте згоду на обробку та передачу інформації, в тому числі – в Україні. При розгляді будь-яких спорів, ви погоджуєтесь, що буде застосовуватись законодавство України, а отже застосовне право – це закони України, юрисдикцією розгляду спорів також є Україна.

  1. На поширення персональних даних шляхом передачі відомостей про вас з бази персональних даних третім особам, у тому числі юридичним та фізичним особам, сприяння яких є необхідним для виконання мети, яка визначена пункті 1.1 (далі – Партнери); доступ до персональних даних третіх осіб та Партнерів здійснюється відповідно до вимог закону; ви як суб’єкт персональних даних надаєте свій дозвіл на передачу ваших персональних даних іноземним суб’єктам відносин та Партнерам, яка здійснюватиметься за умов забезпечення належного захисту цих персональних даних з вищезазначеною у пункті 1.1 метою та жодною іншою. Власник приймає розумні заходи для захисту інформації про вас від втрати, крадіжки, неправильного використання та несанкціонованого доступу, розкриття, зміни та знищення вашої інформації.
  2. На зберігання персональних даних. Власник буде зберігати і використовувати інформацією на стільки, на скільки необхідно для того, щоб надавати якісні послуги і до тих пір, доки таке використання буде визнано Власником доцільним.
  3. На внесення змін до персональних даних без необхідності отримання вашої згоди; Звільнення Власника бази персональних даних від обов’язку окремо сповіщати вас про передачу його персональних даних третім особам і Партнерам, а також про знищення ваших персональних даних в автоматичному режимі без можливості оновлення з будь-яких причин.

У разі вашого бажання отримати індивідуальне письмове повідомлення про знищення персональних даних з будь-яких причин, ви повинні звернутися з окремою письмовою Заявою до уповноваженої особи Власника бази персональних даних. Ви підтверджуєте, що отримали повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних, створеної з Метою обробки персональних даних (шляхом виявлення явної згоди із Політикою, підтвердження ознайомлення з нею та безумовною згодою через програмно-технічний функціонал Сайту, чекбокси); Ваші права як Суб’єкта персональних даних донесені до відома і роз’яснені (шляхом виявлення явної згоди із Політикою, підтвердження ознайомлення з нею та безумовною згодою через програмно-технічний функціонал Сайту, чекбокси).

ФОП Сальницький І.В. не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті ваших дій з розміщення таких персональних даних. Ви самостійно забезпечуєте актуальність і достовірність переданих даних, а також правомірність їх надання.

У зв’язку з включенням Ваших персональних даних до бази персональних даних ФОП Сальницького І.В. цим повторно підтверджуєте, що поставлені до відома про мету збору даних, а також поставлені до відома про наступні права:

Зв’язок
Ви можете звернутись з запитаннями, пропозиціями, вимогами, заявами щодо цієї Політики конфіденційності в будь-який час по електронній пошті pr@omgagency.me або із письмовим запитом за адресою зазначеною в п.1.2 Політики. Уповноважений представник Власника надасть вичерпну інформацію в межах строку визначеного Політикою та законодавством.
Push-повідомлення
Із вашої згоди, ми можемо відправляти Push-повідомлення та/або попередження коли ви знаходитесь на Сайті та/або на вашу електронну пошту та/або мобільний номер, що були вказані при заповненні форм на Сайті, щоб забезпечити інформацію, що відноситься до Сайту, оновлення послуг, рекламні повідомлення та інші відповідні повідомлення. Заповнюючи форми запиту на Сайті ви автоматично погоджуєтесь з отриманням від Власника та/або його партнерів розсилки інформаційного та/або рекламного характеру. Ви маєте право відмовитись від розсилки шляхом надсилання відповідної вимоги на електронну пошту, письмово за адресою або використовуючи функціонал Сайту (у разі якщо такий функціонал передбачений Власником).

ВАЖЛИВО:
Інформацію про відвідування, статистику відвідувань, інші дані для оцінки ефективності роботи сайту можуть збирати за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли*. Це дані, які веб-сайт, cервіс може відправити вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп’ютері для подальшої ідентифікації його веб-Сайтом, Сервісом. Власник особисто не збирає ці дані. Однак, такі дані збирає платформа Readymag, на основі якої розроблений Сайт. Для ознайомлення з політикою конфіденційності Readymag та отримання інформації про те, які дані вони збирають ви можете скористатись посиланням:https://readymag.com/readymag/terms-and-privacy/cookie_policy/

*Cookie – це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які направляються веб-браузера та зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт, Сервіс. Найчастіше cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на Сайті, Сервісі), виявлення найбільш цікавих і відвідуваних тим і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування Сайтом, Сервісом без збору будь якої персональної інформації.

Ви підтверджуєте ознайомлення з наступними положеннями щодо використання cookie-файлів:
• при повторному відвідуванні вами сайту, дані файлів cookie оновлюються;
• в більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням може допускати автоматичне зберігання файлів cookie на вашому пристрої;
• відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або не повноцінного функціонування Сайту, Сервісів.