— формування унікального «імені» бренду, товару чи послуги, щоб відрізнятися від конкурентів та запам’ятовуватися цільовою аудиторією. Основні прийоми неймінгу:

 

  • запозичення — пошук нових смислів у відомих словах, транслітерація;
  • неологізми — створення нових слів або зміна існуючих;
  • зміна та використання фонем — природних звуків, шумів, криків;
  • використання методів виразності — гіпербол, метафор, іронії, метонімії та ін.
• oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god •oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god •