— фінансовий показник, він відображає прибутковість чи збитковість бізнесу. Інакше кажучи, коефіцієнт повернення інвестицій. Щоб його визначити, використовують формулу:

ROI = (Прибуток + (Ціна продажу активу – Ціна купівлі активу / Ціна продажу активу)) * 100%

Маркетинг
• oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god •oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god •