– Модель потреб людини, сформована за ієрархією важливості. Піраміда Маслоу ґрунтується на припущенні, що, не задовольнивши потреби «нижнього» рівня, людина не може перейти до здійснення більш високих прагнень.

Піраміда складається з п’яти рівнів (від найпріоритетнішого до менш важливого):

  1. Фізіологічні потреби
  2. Потреба відчувати себе у безпеці
  3. Необхідність бути коханим та належати до групи
  4. Потреба визнання
  5. Бажання розвинути здібності, займатися саморозвитком
• oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god •oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god •