Експертна оцінка

Повернутися до глосарію

висновок, який робить група професіоналів з приводу товару, послуги або будь-якого іншого явища. Експертна оцінка враховує якісні та кількісні методи.

Маркетинг
• oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god •oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god • oh my god •